Výcvik

Pokud se chcete věnovat se svým chlupatým parťákem lovecké praxi, máte možnost vybrat si cestu, která pro vás bude nejpřijatelnější. Pro začínající lovecké kynology předkládám alespoň základní informace, které vám snad pomohou se rozhodnout a vybrat nejvhodnější řešení.

Pro majitele a chovatele retrieverů existují v České republice dva kluby. Členství v jednom klubu nevylučuje členství v druhém. Doporučujeme členství v obou klubech, s ohledem na výhody, které z toho plynou. Oba kluby pořádají akce, na které nabízí výrazné slevy na účastnických poplatcích pro své členy. Takže pokud počítáte s účastí na soutěžích a výstavách, máte možnost takto ušetřit nemalé peníze. Členství v těchto klubech není podmínkou, pokud jste pouze majitelem psa. A uvažujete-li o jeho uchovnění, je nutné se stát členem alespoň jednoho z klubů.

Retriever klub, který byl jako spolek založen v roce 1992, sdružuje všech šest plemen retrieverů v ČR. Zabývá se především organizací čistokrevného chovu retrieverů v ČR v souladu s mezinárodními předpisy FCI. Tento spolek poskytuje svým členům přiměřený chovatelský servis a pořádá chovatelské akce a výstavy s možností mezinárodní účasti. Jednou z činností je i pořádání svodů loveckých psů a loveckých soutěží podle platných soutěžních řádů, na kterých se shodly oba kluby s odsouhlasením ČMKJ.

Druhým klubem s obrovskou tradici, byl založen již v roce 1924, je Klub chovatelů loveckých slídičů, který je v současné době rozdělen do 16 sekcí a nabízí od roku 1970 členství i majitelům a chovatelům retrieverů. Posláním tohoto klubu je řízený chov loveckých slídičů, přinašečů a vodních psů, kteří jsou členy sekcí KCHLS, v souladu s platnými standardy FCI, včetně zachování přirozených vloh každého plemene. Členská základna tohoto klubu je daleko širší, právě proto, že sdružuje majitele a chovatele loveckých slídičů a přinašečů. Tento klub doporučujeme především všem, kteří uvažují o tom, že by se věnovali lovecké kynologii intenzivněji.

V případě, že vás láká pouze lovecká kynologie, doporučuji se stát členem místně příslušného Okresního mysliveckého spolku (OMS), případně sledovat webové stránky OMS v regionu v kynologické sekci. OMSy se mimo jiné věnují velmi intenzivně lovecké praxi a pořádají lovecké zkoušky, které jsou určené také pro „ostatní plemena“, kam jsou zařazeni retrieveři. Členství v některém z klubů není podmínkou.

Zkoušky loveckých psů jsou pořádány podle Zkušebních řádů pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti a jsou pořádány především proto, aby pes získal loveckou upotřebitelnost, na těchto zkouškách je kladen důraz především na splnění všech požadavků, uvedených ve zkušebních řádech ČMMJ. Zkušební řády, podle kterých se posuzují akce, pořádané OMS, se velmi liší od soutěžních klubových řádů. Získáním lovecké upotřebitelnosti se pes stává plnohodnotným loveckým psem, který se může účastnit lovecké praxe, například honů, pořádaných mysliveckými spolky nebo poplatkových honů v bažantnicích. V následujících odkazech se budu věnovat rozboru klubového soutěžního zkušebního řádu, včetně požadavků rozhodčích na provedení jednotlivých disciplín a nezbytného rozboru nejčastějších chyb, kterých se dopouští nejen psi, ale především nezkušení vůdci.